Witryna wykorzystuje pliki cookie wyłącznie do zbierania danych statystycznych. Więcej w polityce prywatności.
Strona główna
konkurs prenumerata wyszukiwarka facebook
reklama

11 '2015Miasta dla ludzi

Życie między budynkami

Miasta dla ludziOferta dla Architekta

Oferta dla Architekta 

p a t r o n a t y
m e d i a l n e


 

Esperanto — z tym się chyba najbardziej kojarzy Białystok. Jego twórca — Ludwik Zamenhof urodził się właśnie w Białymstoku, wielokulturowym dziewiętnastowiecznym mieście, którego śladów, niestety, niewiele odnajdziemy już dzisiaj. W środowisku architektonicznym miasto to kojarzy się też z Operą i Filharmonią Podlaską zaprojektowaną przez Marka Budzyńskiego, która od chwili powstania była szeroko komentowana. I jeszcze, oczywiście — z rodem Branickich, którzy zostawili po sobie barokowe założenie parkowo-pałacowe. Warto bowiem przypomnieć, że u zarania było to magnackie miasto prywatne.

Obecnie stolica Podlasia jest miastem, które pretenduje do miana metropolii, chce być uważana za nowoczesną i przyjazną do życia. Reklamuje się hasłem „Wschodzący Białystok”, inwestuje w infrastrukturę, budynki i przestrzenie publiczne, sportowe oraz uniwersyteckie. Pisze o tym Janusz Grycel w artykule otwierającym niniejszy numer. Według „Guardiana”, to właśnie Białystok jest miastem, w którym żyje się najlepiej w Polsce. Z rodzimych relacji medialnych przebijają się jednak głównie ksenofobiczne i rasistowskie wybryki, które mają miejsce w stolicy Podlasia. Wszyscy pamiętają przecież słynne „idziemy po was” szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza, które skierował do zorganizowanej grupy przestępczej białostockich skinheadów.

Jaki jest więc Białystok? Jak wpływa na region, którego jest stolicą, a w którym obok siebie żyją ludzie różnych kultur i wyznań? Na te pytania trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć, ale zależało nam, żeby pokazać różnorodność powstających tam realizacji.


Małgorzata Tomczak

 

główne prezentacje


Białystok – wschodzące miasto

kierunki rozwoju miasta

Nie ma co ukrywać. Północno-wschodnie pogranicze, przynajmniej z perspektywy Warszawy czy Krakowa, postrzegane jest często w kategoriach odległej prowincji. I choć nie ma w tym określeniu przesadnie negatywnej konotacji, zgodnie ze stereotypową opinią, jest to prowincja nie tylko z geograficznego punktu widzenia; gorzej, jest to prowincja kulturowa, gdzie zawsze „ożywcze powiewy” nowych idei docierają z pewnym opóźnieniem bądź też nie docierają wcale. Peryferyjne położenie, skomplikowane uwarunkowania historyczno-polityczne i brak naturalnych bogactw nigdy nie sprzyjały rozwojowi regionu. „Ściana wschodnia”, „Polska B” — to tylko niektóre z terminów funkcjonujących w powszechnym obiegu, które w sugestywny sposób definiują miejsce Podlasia i samego Białegostoku w krajowych rankingach. Nie należy jednak zapominać, że swoją słabość można zawsze przekuć w atut.
 
pamięć i tradycja

Opera i Filharmonia Podlaska

Długą drogę przebyła Orkiestra Symfoniczna Opery i Filharmonii Podlaskiej. Powołana w 1954 roku w Białymstoku jako Państwowa Orkiestra Symfoniczna nie posiadała stałej siedziby. Próby i występy musiały się odbywać w zależności od aktualnych możliwości w różnych obiektach, takich jak Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki i pałacyk gościnny Branickich w Białymstoku. Po otrzymaniu przez orkiestrę statusu filharmonii, po dwudziestu latach działalności, możliwe stało się przeniesienie do sali koncertowej przy ul. Podleśnej.
 
interdyscyplinarna fuzja

kampus Uniwersytetu w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku jest uczelnią o dość krótkiej, nieco ponaddwudziestoletniej historii w formie niezależnej szkoły wyższej. Wprawdzie od 1968 roku funkcjonował jako samodzielna filia Uniwersytetu Warszawskiego, jednak dopiero od drugiej połowy lat 90. (dokładnie od 1997 roku) stanowi w pełni odrębną instytucję. Pomimo tak niedługiego okresu działalności uczelnia zdążyła odznaczyć się na kartach historii polskiego szkolnictwa wyższego, otwierając pierwszą w Polsce zagraniczną jednostkę organizacyjną (Wydział Ekonomiczno--Informatyczny w Wilnie, założony w 2006 roku).
 
między zielenią a architekturą

Stadion Miejski w Białymstoku

O formie, funkcji i formalnościach przy projektowaniu Stadionu Miejskiego w Białymstoku — rozmowa z Ewą Kuryłowicz, Krystyną Tulczyńską i Piotrem Kuczyńskim z APA Kuryłowicz & Associates.
 
MUR-DOM

dom jednorodzinny w Ciasnem

MUR-DOM w Ciasnem to dom-ogrodzenie, który chroni intymność właścicieli i zamyka ich prywatność przed oczami nieproszonych widzów. Z autorką projektu, Justyną Zalewską-Grycuk, rozmawia Dominika Jaźwiecka.
 
przeszklona zieleń

Instytut Technologii Żywności i Gastronomii PWSIiP w Łomży

Nowy budynek Instytutu Technologii Żywności i Gastronomii w Łomży to połączenie szkła i betonu. Ale ta nowoczesność nawiązuje do dawnych średniowiecznych, uczelnianych wzorców i zamyka w sobie wewnętrzne forum jednoczące studencką brać. Z autorem projektu, Janem Kabacem, rozmawia Dominika Jaźwiecka.
 
historia w drewnie

adaptacja Starej Wyłuszczarni Nadleśnictwa Czarna Białostocka

Zmodernizowany budynek starej wyłuszczarni nasion w Czarnej Białostockiej pięknie wpisuje się w historyczny, kulturowy i przyrodniczy kontekst regionu. Z autorami projektu modernizacji, Piotrem Łodzińskim i Zbigniewem Baumem z pracowni Prosper, rozmawia Dominika Jaźwiecka.
 
 
 

podgląd numeru

 


 

 

 

 
    

 


 

   

 

Dodaj Dodaj
Serwer FTP
1992-2014 © Wydawnictwo "RAM", wydawca miesięcznika A&B.