Witryna wykorzystuje pliki cookie wyłącznie do zbierania danych statystycznych. Więcej w polityce prywatności.
Strona główna
Miasta dla ludzi prenumerata wyszukiwarka facebook
reklama

9 '2017

Miasta dla ludzi

Miasta dla ludziOferta dla Architekta

Oferta dla Architekta 

p a t r o n a t y
m e d i a l n e


 

Kształtowanie przestrzeni miejskiej poprzez rewitalizację i przywrócenie pełnego wykorzystania istniejącej zabudowy (ożywienie lokali użytkowych, wprowadzenie nowych mieszkańców i użytkowników), zapewniając jej jednocześnie utrzymanie w dobrym stanie technicznym i estetycznym, to jedno z głównych zadań samorządów terytorialnych ostatnich lat. Ale rewitalizacja to nie tylko sektor publiczny. Świadomy inwestor działający na rynku nieruchomości poprzez dogęszczanie zabudowy w centrach miast, organizowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych i miejsc spotkań czy ciągów komunikacyjnych jest w stanie przyczynić się do podniesienia jakości przestrzeni miejskiej. Wybraliśmy do tego numeru przykłady, które poprzez działania miastotwórcze kreują ciekawe miejsca w centrach miast oraz reARCHIwizują ich przestrzenie.


Małgorzata Tomczak

 

główne prezentacje


modernizacja i rozbudowa Hali Koszyki

JEMS Architekci

Hala Koszyki została zrealizowana w latach 1906–1909. Jej autorem był Juliusz Dzierżanowski — pierwszy naczelny architekt Warszawy. Składała się z części głównej i dwóch prostopadłych skrzydeł bocznych. Z bogatą secesyjną elewacją i zdobieniami rzeźbiarskimi Zygmunta Otto była trzecim obiektem hal handlowych (po Halach Mirowskich oraz halach przy placu Witkowskiego) w Warszawie. Spalona w Powstaniu Warszawskim i odbudowana po wojnie pod koniec lat 40. stała się częścią Warszawskiej Spółdzielni Spożywców „Społem”. Na początku lat 60. działała pod nazwą Spółdzielczy Dom Handlowy „Koszyki”. Hala w PRL-u były bardzo popularnym miejscem wśród warszawiaków. W 1965 roku wpisano Koszyki do rejestru zabytków. W 2012 roku nabyła ją firma Griffin Real Estate, odkupując ją od poprzedniego właściciela, który nie poradził sobie z jej rewitalizacją. „Obecne Koszyki” zaprojektowała pracownia Jems. Z autorami Jerzym Szczepanikiem Dzikowskim, Maciejem Miłobędzkim i Mateuszem Świętorzeckim rozmawia Małgorzata Tomczak.
 
Bałtyk

MVRDV

Budynek zrealizowany według koncepcji jednego z najbardziej cenionych biur architektonicznych oraz jedna z najbardziej prestiżowych działek w mieście usytuowana w pobliżu głównego węzła komunikacyjnego, na granicy kilku dzielnic oraz odważny inwestor to części składowe sukcesu nowej ikony Poznania. Początkowo zakładano, że planowany w tym miejscu budynek będzie czymś zupełnie oryginalnym i nie nawiązującym do otoczenia. Pierwszy pomysł został odrzucony przez miejskiego konserwatora zabytków. Dzisiaj, kiedy mieszkańcy już przywykli do tego nowego widoku, a głosy fanów i przeciwników tej koncepcji ucichły, ciężko sobie wyobrazić, że miał tu powstać zupełnie inny obiekt.
 
kostnica w Szpitalu w Norrtälje

LINK arkitektur

Norrtälje jest relatywnie niewielkim miastem w regionie terytorialnym Sztokholmu. Jak każde zdrowo funkcjonujące miasto posiada rozwiniętą siatkę obiektów opieki zdrowotnej i jak w większości miast rozwijających się od pewnego czasu, część z tych budowli potrzebuje okresowej modernizacji. Warunki lokalowe szpitala w Norrtälje i jego wymagania funkcjonalne wymusiły wzniesienie nowego skrzydła, mieszczącego pomieszczenia budzące może niezbyt przyjemne skojarzenia, ale konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu — kostnicę.
 
Narodowa Szkoła Sztuki i Projektowania w Nancy

Dietrich | Untertrifaller Architekten, Christian Zoméno

Szkoła artystyczna ENSAD (École nationale supérieure d’art et de design de Nancy) to prosta forma z ciekawym zetknięciem dwóch pomysłów na elewację. Choć pod względem estetycznym każda z dwóch głównych części budynku rządzi się swoimi prawami, to funkcjonalnie tworzą jedną, logiczną całość. Także pod względem konstrukcyjnym zostały potraktowane podobnie, rdzeń strukturalny tworzy żelbet. Trzecią część stanowi zadaszony dziedziniec o lekkiej, ażurowej konstrukcji. Nowo powstały budynek wchodzi w skład kampusu uniwersyteckiego ARTEM (z ang. ARt, TEchnology, Management) i stanowi jego północne zamknięcie.
 
dworzec Łódź Fabryczna

SYSTRA + podmioty współpracujące

Nowe Centrum Łodzi to koncepcja zakładająca wytworzenie w obszarze pomiędzy ulicami Narutowicza, Kopcińskiego, Tuwima i Piotrkowską reprezentacyjnej strefy, łączącej funkcje biznesowe, transportowe i kulturalne. Sprowadzenie linii kolejowej pod ziemię, wraz z większą częścią dworca Łódź Fabryczna stanowi jeden z najistotniejszych elementów tej przestrzennej układanki. Na budowę nowego dworca ogłoszono w 2010 przetarg zamknięty w trybie „projektuj i buduj”, do udziału w którym zaproszono pięć konsorcjów. Owocem postępowania stał się kontrakt, zakładający kompleksową przebudowę dworca i terenów sąsiadujących wraz z wytworzeniem nowego układu komunikacyjnego i przeniesieniem torów pod ziemię. Efektem jest gigantyczny, szczególnie jak na polskie warunki, węzeł komunikacyjny, segregujący ruch pomiędzy różne środki transportu i wyprawiający łodzian w podróże po Polsce i vice versa.
 
 
 

podgląd numeru