Myxoma to nazwa wirusa, a także inspiracja dla Toma Yorka do napisania piosenki
o utraconych złudzeniach i o konieczności walki o własne idee. Pod tą nazwą Radek Wanago i Dariusz Sirojć powołali do istnienia grupę, „której granice właściwie nie istnieją, dopóki istnieje wspólny cel” — jak sami twierdzą. Duet młodych studenta i architekta nie tworzy reguł, lecz opiera się na poszukiwaniu, dyskusjach i pracy zespołowej z doświadczonymi ludźmi, których sobie ceni. „Jesteśmy zadowoleni z każdego projektu,
w którym udało nam się przedstawić
w czytelny sposób zawarte w nim idee” — podsumowują obaj zgodnie.

projekt „New Tomihiro Museum of SHI-GA”, Japonia

przygoda z Japonią

Pierwszym osiągnięciem na arenie międzynarodowej studentów współ- pracujących z zespołem doświadczonych architektów była nagroda specjalna
w konkursie na projekt „Northern Style Housing Complex In Aomori” w Japonii.

Kolejnym ważnym doświadczeniem był udział w innym międzynarodowym konkursie „New Tomihiro Museum of SHI-GA” w miasteczku Azuma w Japonii. W ciągu dziesięciu lat istnienia muzeum (prezentującego obrazy łączące w sobie akwarele i poezję) odwiedziło je około cztery miliony ludzi, co — jak na czterotysięczne miasteczko — było ogromnym sukcesem i zmusiło władze do ogłoszenia konkursu na nowy, większy budynek. Duet studencki wraz z architektami Pawłem Maryńczukiem i Damianem Radwańskim oraz
z Romanem Rutkowskim, Bartoszem Gorczarczykiem
i studentem Irkiem Asmanem zaproponował dla muzeum zmienną przestrzeń ekspozycyjną umożliwiającą dowolne kształtowanie otoczenia i tła prac Tomihiro Hoshino — od całkowicie otwartej do zupeł nie izolowanej, od publicznej do bardzo osobistej
i od skrupulatnie stymulowanej do absolutnie naturalnej. Przestrzeń ekspozycyjną tworzą trzy platformy poruszające się między trzema poziomami. Poziom zerowy to „Świat Tomihiro”, w którego bajecznej scenerii można skonfrontować sztukę z rzeczywistością jako inspiracją dla niej. Poziom pierwszy to „Tylko Mój Świat” umożliwiający w ciszy i spokoju medytację
i interpretację sztuki. Kolejny przystanek to „Nasz Świat”, w którego otwartej, tradycyjnej przestrzeni można dzielić się swoimi odczuciami i spostrzeżeniami z innymi osobami odwiedzającymi galerię. „Świadomy, wolny
i zindywidualizowany wybór sposobu percepcji (szczególnie wizualnej) wydaje się być pomysłem właściwym dla otoczenia, w którym psychofizyczne doznania odbiorcy tworzone są przez ekstremalnie szerokie i pełne kolorów spektrum emocjonalnych relacji” — zauważają na marginesie projektu autorzy.

[...]

 

 

 

Urszula LASKOWSKA

> o autorze artykułu


> zobacz komentarze
> zamów cały artykuł w formacie PDF
> zamów ten numer A&B

 

 

GRUPA MYXOMA

http://www.myxoma.pl

DARIUSZ SIROJĆ, RADEK WANAGO (DS — 1979 Legnica, RW — 1977 Opole)

STUDIA
Politechnika Śląska, Wydział Architektury, kierunek Architektura i Urbanistyka
(DS — ukończył w czerwcu 2005;
RW — V rok studiów)

SPECJALIZACJA/MOCNE STRONY
W ARCHITEKTURZE
„Dążymy do tego, aby nasze zainteresowanie architekturą
i projektowaniem zataczało jak najszersze kręgi. Interesujące jest dla nas przenikanie się różnych dyscyplin, a za najważniejszy w projektowaniu uważamy moment poszukiwania”.

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA WSPÓLNE:

WARSZTAT
PC, pakiet Autodesk i Adobe

ARCHITEKTURA, KTÓRA DO NAS PRZEMAWIA
„Nie ma reguły, architektura jest naszą pasją i staramy się ją poznawać. Trudno wybrać, trudno wskazać jeden, dwa,
a nawet dziesięć obiektów. Najmocniejsze wrażenia wywołują jednak przestrzenie, których udało się doświadczyć — podróże to doskonała szkoła architektury”.

ODDZIAŁYWANIE/INSPIRACJA „Największy wpływ na nas wywarła praca w zespole projektowym
z Damianem Radwańskim, Romkiem Rutkowskim i Pawłem Maryńczukiem”.

MENTORZY
Albert Einstein: „Wszystko powinno być tak proste jak to tylko możliwe, ale nie prostsze”.