Mieczysław K. Leniartek (1947) - dr architekt; studia
w Krakowie i Perth; praktyka projektowa w Polsce, Anglii
i Australii; doradztwo w dziedzinie deweloperstwa.