Strona główna
Miasta dla ludzi prenumerata wyszukiwarka facebook
reklama

3 '2019Miasta dla ludzi


Oferta dla Architekta

Oferta dla Architektaserwer plików A&B (FTP) – wstęp

Wszystkie niezbędne dane wymagane do logowania na serwerach plików miesięcznika Architektura&Biznes otrzymacie Państwo kontaktując się z wybranym działem naszej firmy.

Do połączenia wymagane są następujące informacje:
 


Serwer (Host)  >  ftp.architekturaibiznes.com.pl
     
Nazwa użytkownika (Username)  >  ********
     
Hasło (Password)  >  ********

Nazwa użytkownika (Username) i hasło (Password) zależne są od typu danych, które chcecie Państwo przesłać na nasze serwery.
 
 

MATERIAŁY DLA DZIAŁU PROMOCJI i REKLAMY A&B

(W przypadku chęci przesłania gotowych reklam i materiałów źródłowych do składu prezentacji, artykułów sponsorowanych, dodatków tematycznych).

Serwer (Host)  >  ftp.architekturaibiznes.com.pl
     
Nazwa użytkownika (Username)  >  reklamaAiB
     
Hasło (Password)  >  ********


Proszę zastosować ustawienia Serwera i Nazwy użytkownika z powyższej tabeli. W celu uzyskania Hasła dostępu niezbędny jest kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej z działem Promocji i Reklamy A&B:

tel.: 012 630 23 64
e-mail:
reklama@architekturaibiznes.com.pl


lub bezpośrednio z Państwa osobą prowadzącą, patrz: 
KONTAKTY


Po otrzymaniu hasła, dysponując pełnymi danymi logowania proszę je wpisać w odpowiednim polu wykorzystywanego klienta FTP bądź skorzystać z poradnika logowania u dołu.MATERIAŁY DLA REDAKCJI A&B

(W przypadku chęci przesłania materiałów źródłowych, głównie zdjęć wysokiej jakości do składu publikacji w miesięczniku Architektura & Biznes.)

Serwer (Host)  >  ftp.architekturaibiznes.com.pl
     
Nazwa użytkownika (Username)  >  redakcjaAiB
     
Hasło (Password)  >  ********


Proszę zastosować ustawienia Serwera i Nazwy użytkownika z powyższej tabeli. W celu uzyskania Hasła dostępu niezbędny jest kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej z Redakcją A&B:

tel.: 012 630 23 60
e-mail:
redakcja@architekturaibiznes.com.pl


lub bezpośrednio z wybranym redaktorem lub grafikiem, patrz: 
KONTAKTY


Po otrzymaniu hasła, dysponując pełnymi danymi logowania proszę je wpisać w odpowiednim polu wykorzystywanego klienta FTP bądź skorzystać z poradnika logowania poniżej.


W przypadku chęci skorzystania z innych magazynów plików, np. w konkursach studenckich typu „Akademia A&B” proszę kontaktować się z Redakcją.

  


 

poradnik logowania do serwera plików A&B (FTP)

Do połączenia z serwerem FTP wykorzystywane są najczęściej programy zwane klientami FTP.

Niniejszy poradnik wykorzystuje program typu open source — FileZilla (dystrybuowany na licencji GNU General Public License), który można wykorzystywać bezpłatnie zarówno do użytku prywatnego, jak i komercyjnego.

FileZilla logo


Program dostępny jest dla systemów: Windows, Linux oraz Mac OS X, do pobrania ze strony głównej projektu:

FileZilla server

 
  

1. Po pobraniu i zainstalowaniu klenta FTP FileZilla należy go uruchomić. Okno programu powinno wyglądać jak na ilustracji poniżej (lub podobnie w zależności od wersji, systemu i języka domyślnego):

 FileZilla ekran główny

 

2. Należy zlokalizować trzy pola w lewym górnym rogu programu i wpisać w nie dane logowania otrzymane od wybranego działu miesięcznika Architektura & Biznes; pole Port może pozostać puste (lub przyjąć wartość 21).:

FileZilla ekran programu

 

3. Po wpisaniu wszystkich danych logowania należy wykonać połączenie za pomocą przycisku "Szybkie połączenie" (Quickconnect) znajdującego się po prawej stronie wypełnionych uprzednio pól.

4. Połączenie powinno zostać nawiązane co zostanie potwierdzone w okienku statusu połączenia pod polami logowania oraz otwarciem się zawartości serwera FTP w oknie folderów (domyślnie po prawej stronie okna programu). Po lewej stronie znajduje się wylistowana zawartość dysków,katalogów i plików Państwa komputera. Należy zlokalizować plik i poprzez przeciągnięcie go za pomocą kursora myszy do prawego okna (FTP A&B) wykonać kopiowanie (upload) pliku(-ów) na serwer FTP.